fbpx

Regulamin Vouchera wydawanego przez MF Fotografia

Voucher/Bon/Zaproszenie - wyrażenia używane zamiennie.
 1. Voucher uprawnia do skorzystania z oferty określonej na podstawie niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.
 2. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez MF Fotografia
 3. Do Vouchera dołączana jest informacja zwierająca: nr identyfikacyjny oraz zakres wykupionej usługi.  Użytkownik odbierając Bon akceptuje  w/w zapisy a ewentualne reklamacje zgłasza mailowo lub telefonicznie w terminie do 14 dni od daty odbioru Vouchera.
 4. Nabywcą jest każda osoba pełnoletnia  dysponująca Bonami akceptująca postanowienia tego Regulaminu.
 5. Nabywca przekazuje Voucher dowolnej osobie - może z niego również skorzystać osobiście.
 6. Użytkownikiem jest uprawniona osoba do korzystania z Vouchera na obowiązujących go zasadach określonych według nr identyfikacyjnego.
 7. Warunkiem skorzystania z Zaproszenia jest wcześniejszy kontakt z MF Fotografia w celu ustalenia terminu wykonania usługi.
 8. Użytkownik zobowiązuje się zachować Voucher i okazać go w dniu umówionej sesji fotograficznej.  
 9. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny i nie podlega zwrotowi.
 10. Bon jest ważny od daty otrzymania.
 11. Voucher jest ważny w terminie określonym na Bonie (jest to data do której należy ostatecznie umówić się na sesję. Sesja nie może odbyć się później niż 90 dni od daty ważności Vouchera).
 12. Voucher może być realizowany wyłącznie przez MF Fotografia
 13. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości jakiegokolwiek podziału.
 14. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 15. MF Fotografia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Vouchera. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez MF Fotografia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 01.01.2018r.
Zdjęcia i teksty na tej stronie są mojego autorstwa i podlegają prawu autorskiemu.
TAGI: fotografia noworodkowa Legnica, sesja noworodkowa Legnica, sesja ciążowa, sesje dziecięce, sesje noworodkowe Legnica, sesje rodzinne, sesje dziecięce Legnica, Lubin, Jawor, Chojnów, Złotoryja